marți, 19 noiembrie 2013

Cenaclul ADN literar e.03 s.02Laptele negru al mamei

Recenta întâlnire l-a avut ca invitat pe Cosmin Leucuţa, care aşteaptă să-i apară primul roman la Editura Adenium din Iaşi. Romanul, intitulat “Laptele negru al mamei”, a fost scris la 23 de ani. (Acum Cosmin are 27 de ani). Cu el a câştigat premiul de debut al editurii deja menţionate, juriul fiind alcătuit din Al. Cistelecan, Bogdan Creţu şi Liviu Antonesei.
Textele citite, fragmente din roman, vădesc un stil deja format, tehnici narative multiple, stăpânire a limbajului ca mod de caracterizare a personajelor. Poveştile au caracter cinematografic, întâmplările par verosimile, personajele recognoscibile. Autorul dovedeşte o bună cunoaştere a vieţii şi a psihologiei umane. Amănuntele semnificative se acumulează, creionând tipuri umane complexe. În text apar situaţii de viaţă, prezentarea lor şi soluţiile epice se fac într-un mod surprizător, original.
S-a observat uşurinţa cu care scrie autorul şi priceperea mânuirii frazei lungi. De ce personajele nu vorbesc diferit? Pentru că aparţin aceluiaşi mediu, unei comunităţi mici de oameni. De ce descrierea este sumară? Pentru că personajul, trăind în acest spaţiu de mult vreme, observă, în treacăt, ce vrea el, înregistrează doar ce simte. (Lia Alb în dialog cu autorul)
Scriitura face parte din genul experimentalist, ilustrând ceea ce se numeşte antiroman. Sunt texte scrise de mâna unui prozator inteligent. Ar putea fi socotite colaje de proză scurtă. Sunt invocaţi James Joyce, Mircea Cărtărescu. N-am treabă, nu i-am citit. (Constantin Butunoi în dialog cu autorul)
S-a remarcat expresia literară, oralitatea care are forţă de comunicare. De asemenea, apropierea de proza americană. (Constantin Dehelean) Stilul face opera. Scriitura este una masculină, realist-cinică în relaţiile dintre bărbat şi femeie, iar folosirea limbajului frust e un act de curaj. (Diana Ciucur) Descrierile sunt bine realizate şi “corecte”, deşi autorul nu a fost încă prin locurile prezente în carte. (Maria Cioaia)
Cosmin Leucuţa are în pregătire încă două romane. Am citit câte ceva din acestea şi susţin că aventura lui serioasă cu literatura continuă. Iată o “perlă” dintr-o “scoică”:
Aceasta este mintea mea. Plină de frumuseţe. Văd o dâră de lumină despicând podul bunicilor în două şi praful care se rostogoleşte prin zidul acela subţire de lumină. Mirosul de grâu cald, de aripi de porumbel şi de linişte. Îmi place mirosul de linişte. Pielea bunicii care seamănă la atingere cu hârtia.” 

Lucia Cuciureanu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu